Arkiv

CQD-Kalender

juni 2013
S M T O T F S
« mai   jul »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Kategori

Månadsarkiv: juni 2013

Noko ligg på lur i lundane

Noko skjer

Dette er IKKJE teleløysing. Bartre døyr i regionen vår. Sjølv dei som er i potta takkar for seg.

Det skjer noko med bartrea våre. Dei døyr.

Nokon meiner det har med teleløysinga å gjere. Me har fått meldingar frå andre landsdelar og om hekkar og store grantre som døyr. Andre seier det er sopp. Så er det nokon som synest det må vere salt som vinterstormane har blåst i land. Eg trur det er ingen som veit.

Desse forklåringane vantar noko. Trea døyr overalt. Dei døyr i skogen, aleine, og attpåtil i potta! Om folk har lagt merke til at trea døyr – og mange har ikkje det til tross for den store tredauden – trur dei fleste at teleløysinga er årsaka. Dette kan vel ikkje verte tilfellet her?

Det er noko like «vakkert» som det er døyeleg. Trea som døyr vert fyrst misfarga, og tek du no ein tur ser trea i naturen nesten prektige ut – og det ville dei har vore hadde me ikkje visst at dei også kjem til å døy.

I Lødingen har me ein skogsti. Han er ubøteleg øydelagd allereie. Eg vart veldig glad i han, men eg ser at trea kjem ikkje att. Eg har alt spreidd bileta av denne skogstien på dei sosiale media. Uansett årsaka vert dette landet heilt bart om desse trea no skal fjernast, og det bør dei. Det er vanskeleg å greie ut om kor stort omfanget av dette er.

hekk

Dei døyr i hagane….

Dei som har hekk kan vel planta på nytt. Ute i naturen er det ikkje fullt så enkelt. Heile karakteren vert forandra.

Det er for eksempel nokre vakre vann opp ved Kåringen. Her døyr trea også. Snart vert ei naturperle borte.

Då me veit at i Jotunheimen dei framleis ikkje kan spise sopp og rein pga radioaktiviteten som kom ifrå Tsjernobyl – sjølv om atomulykka skjedde tusenvis kilometerar frå Norge – kan eg ikkje anna enn lure om Fukushima i Japan kan omsider ha fått noko innverknad. Media har visst nok fortalt oss om at reaktorane no er stengde, men me som les dei alternative media veit at situasjonen er alt anna enn under kontroll.

Eg har laga eit fotogalleri av dei sjuke trea våre. Du kan sjå det her. Eg synest at alle forklåringar me har fått så langt er spekulasjonar, og myndigheitene burde no ha undersøkt kva som skjer her. Om dette skjer med trea våre, kva skjer med oss menneske?

Kåringen

Desse trea på Kåringen har også vorte misfarga… og døyr.

 

Betra radiodekning på vegen og i bygda

Lødingens frekvensar har kvikna opp til liv att

Eg byrjar å kjenna kor gammal eg er. Då eg var ung var FM-nettet som snart skal sløkkast, den siste tingen! Eg hugsar kor eg lo på dei som hardnakka heldt på mellombølgja  – og som i tillegg ville ha det til at ho var mykje betre enn FM! Då er det ein poetisk jus i at eg nyta meg av eit betra tilbod just på det som er gammalteknologien no i dag!

Eg tviler på at DAB-radioen, når han kjem, vert akkurat det same som dette veterannettet. Då vert det omtrent som det er med tog, at det er noko heilt spesielt med damptoga: uansett kor bra dei moderne togsetta må vere, vert det framleis ein magi åt dei gamle. Slik er det med vår kjære FM også!

Når du køyrer får du eit mentalt bilete av korleis din radio ser ut på eit kart. Vår eigen sendar på Lødingen tettstad kan for eksempel fyrst høyrast ved kommunegrensa mellom Harstad og Tjeldsund. Før dette kan du visstnok høyra det heilt fram til Tjeldsundbru, men det er fyrst her signalet byrjar og verte «brukandes». Slik vert det ikkje med det som kjem. Med DAB får du anten signal eller du ikkje får noko som helst!

Som eg har skrive før opplevde eg Radio Lødingen heilt ifrå 1994. Då var det ei anna tid, og då eg kom attende til Lødingen i desember 2011 rakk eg berre så vidt å ta farvel med han. Som eg og har skrive før saknar eg vår radio. Likevel då Radio Bø overtok frekvensane våre var dette betre enn ingenting.

I dag fekk eg vite at tilbodet er betre enn nokonsinne. Frekvensen som skal tene Vestbygd har dei gjort noko med.

Gamle Radio Lødingen hadde to frekvensar. Den eine var på 106,8 Mhz, og den andre på 105,2 Mhz. Den sistnemnde frekvensen var alltid – etter mi meining – problematisk. Han skulle dekkja området rundt Vestbygd, men eg synest signalet ofte var svakt. Sidan sendingane har starta på nytt frå Bø har eg ofte lytta til han medan eg har køyrt til og frå Vestbygd. Eg har røynt at signalet frå 105,2-sendaren vart attpåtil heilt borte på einskilde plassar.

Eg snakka med ein teknikkar på Radio Bø i dag. Dette var om noko anna, men han fortalde meg om betringar som dei nett var ferdige med på denne sendaren. Då eg er så nysgjerrig måtte eg sjølvsagt ta meg ein liten biltur ut til bygda. Eg var skeptisk, og venta at radioen skulle forsvinne på vegen dit akkurat der han pleier. MEN…. det er sant! Dei har sanneleg gjort noko med 105,2 Mhz folkens! No er det berre ein einaste plass radioen forsvinn, der han alltid har gjort like før ein kjem til tettstadet vårt (Kåringen) – og der kan ein ikkje ta inn 106,8 heller på grunn av fjellet.

Ellers kan ein no køyra heile vegen til Vestbygd utan at signalet dett ut. Det har aldri vore så bra som det er i dag. Då kan eg berre oppmoda bygdefolket å skru på lokalradioen. De vert ikkje skuffa!