Arkiv

CQD-Kalender

september 2013
S M T O T F S
« aug   des »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Kategori

Månadsarkiv: september 2013

Trondheim-galleri

Dette galleriet inneheld 9 foto.

Trea

Gjennom trea kan me skode Nidarosdomen.

byen

Den historiske byen – alle går i sin eiga verd

Turistar

Den gamle byen – med mange turistar.

Trondheim med syklistar

Mange syklar.

Trondheim

Trondheim er ein vakker by – denne veka har eg vore der.

Nidarosdomen og alm

Nidarosdomen og ein alm (til høgre).

Trea

Store almar skuggar Nidarosdomen

Almar

Almane på gata. Sånn var det i England før….

almane

Almane står ved sida av domkyrkja.

Nidarosdomen

Nidarosdomen

By

Sjølv om naturen er vakker er Trondheim og ein travel by

Elven

Dette er tatt frå eleven.

Jon Blamire har ofte gjeve lesarane slike bilete…. no har eg og laga galleri!

På by’n

Trondheim

Trondheim er ein vakker by – denne veka har eg vore der.

Så har eg vore i Trondheim. Eg var deltakar på Mikkelsmesskonferansen i Nidaros.

Turen byrja måndag, og eg reiste med kyrkjeverja vår. Han henta meg kvart over tolv. Då køyrde me til flyplassen. Vegvesenet heldt på å utbetre vegen slik me fekk køyra som engelskmenn – i nesten ein kilometer låg me på venstresida!

venstresida på vegen

Engelskkøyring i Noreg?

Eg var spent på mitt møte med Trondheim. Dette på grunn av minner frå dei forstå åra mine her til lands. Berre nokre veker etter eg hadde byrja som organist på Hitra reiste eg hit med konfirmantane. Det var gode minner.

Men eg reiste hit og då far min skulle vitja meg. Difor var eg førebudd å møtte vemod og.

Eg trong ikkje å venta til me var fram for å merke at eg no lever i ei heilt anna tid til den tida då far min var i Noreg. Eg såg det alt før me fekk sleppe inn på terminalen. Kor forargande det no er å ta fly! Eg hatar sikkerheita som gjer passasjerane om til sau og fe.

Konfirmantleiren 1991

Her var det eg kom med Hitra-konfirmantane i 1991. Det var tider, det!

Eg kom fyrst til Trondheim i 1991. Då hadde eg nett komme frå England for å  jobbe som organist. Berre ein månad etter eg starta der var eg med Hitra sine konfirmantar. Dei hadde leir i lokalet til KFUK-KFUM.

For ein merkeleg følelse å stå att her, og kjenne tida som har rent! Det fyrste eg hadde lege merke til i Trondheim den gongen var almane. Eg snakka då så mykje om desse at det måtte ha vore plagsamt for alle som måtte høyra på…. men så hadde eg berre nokre få månader før vore vitne til at over fem hundre desse trea vart drepne av almesjuke.

Trea

Store almar skuggar Nidarosdomen

Eg trur ikkje nordmenn skjønnar at almen er nærmast utrydda av denne sjukdommen, ikkje berre i England men i heile verda. Den gongen eg kom til Noreg las eg at almesjuken ikkje kunne spres lengre nord enn Sognefjord på grunn av klimaet, og eg vart glad å lese dette då eg såg desse staselege trea. Eg vart letta.

Nidarosdomen og alm

Nidarosdomen og ein alm (til høgre).

No var eg altso tilbake. Denne gongen var vemodet eg kjente då eg mintest far min – dei gongane han hadde vitja og dei gongane eg og han såg på byen før me reiste for å feire jula saman på Hitra – vorte forsterka av den mørke skya som i dag heng over almane.

Ikkje berre kan almesjuken komme lengre nord, men han har gjort det og er som ei farsott i nabolandet Sverige. Norske ekspertar trur det er lite som kan gjerast, så det kun er eit spørsmål om tid.

Eg kjem attende til Mikkelsmesskonferansen…. følg med!

Enn så lenge

Enn så lenge

Kommunegrensa til Lødingen Kommune – enn så lenge

Uttrykket «enn så lenge» kjem ifrå svensk. Fleire kjelder hevder at det er feil å bruke på norsk. Blant desse er korrekturavdelingen.no og Per Egil Hegge i Aftenposten, som kallar det for «svorsk».

No skal ikkje eg komme her og fortelje dei som alt er innfødde i dette landet kva som er rett norsk! Det vert litt feil. Men eg trur at i dette høvet tek desse feil lell.

Dei har vel rett logisk sett. At «enn så lenge» kjem frå «än så länge» på svensk slik Per Egil Hegge skriv er opplagd. Difor etter språkreglane vert det betre å seie inntil vidare på godt norsk, slik korrekturavdelingen.no råder.

Problemet er berre at det er mange ting som vert feil reint logisk. Skuleregelen at ein ikkje skal starta ei setning med eit bindeord som «men» eller «og» har sjølve Riksmålsforbundet lempa på. På engelsk vert det eigentleg feil å si «it’s me», men alle gjer det, akkurat som me gjer på norsk. Men på norsk kan du likevel bruka det som strengt tatt er rett («det er eg») utan å risikere at dei du snakkar med får latterkrampar. Seier du «it is I» på engelsk kan du nettopp hamne i denne situasjonen.

Eg synest reglar er viktige, og ikkje vil kasta dei utan grunn. Men «enn så lenge» no er vorte norsk, med eiga tyding. Det vert ikkje det same å seie inntil vidare. Det er fordi me brukar dette uttrykket ikkje berre om forhold som er inntil vidare men (og her har uttrykket fått ei spesiell tyding på folkemunnen) inntil vidare og noko meir. Eg tillét meg å definera dette, sidan andre synest ikkje å ha gjort det før meg.

Me seier enn så lenge om forhold som kan eller skal ta slutt, spesielt når desse hittil har vore permanente og spesielt når ein ottast eller ventar at desse same forholda kan ende. Ofte når ein brukar enn så lenge inneber det også store konsekvensar for nokon når det som me seier er til enn så lenge faktisk sluttar. For eksempel, om eg gjer ei mellombels avtale med ein musikkelev om å komme til kyrkja fordi skulen ikkje har funne nokre rom til undervisninga kunne eg godt ha skrive denne avtala har me inntil vidare. Her legg eg ikkje meir i det. Men om dårleg økonomi trugar stillinga mi, kan eg seie det er eg som er musikklærar enn så lenge.

Det er denne tydinga me må forstå når nokon talar om Statskyrkje – enn så lenge. Og det er denne tydinga som eg brukar no eg har byrja å dokumenta kommunen vår fotografisk, altso det som er Lødingen Kommune enn så lenge. Og då folk faktisk brukar dette uttrykket på denne måten – og det har så ei tyding som ikkje er identisk med inntil vidare – så må me då seie at det er rett og fullt godt norsk.

Ei pedagogisk oppgåve

Ivar Aasen

Ivar Aasen – nynorsksen far

Oppgåve. Omskriv dette til bokmål eller engelsk, ord for ord.

De som brukar nynorsk veit han ikkje er populær. Mange føretrekker bokmål, og ungdommar likar engelsk. Så vert det vanskeleg å forsvara han.

Kan henda kampen er tapt. At de berre må finne dykk i at nynorsken no forsvinn, alle de som likar han! Det vert i så fall trist. Dei som vil ha bokmål kan nemleg ikkje seia så mykje som de! Det er gjerne slik at det populære ikkje alltid er det beste. Det skal enkelt gå an å prove. Omset berre posten min på bokmål (eller engelsk)! Då kjem du til å oppdage du ikkje kan det!

Bokmålsfolka som tek imot denne oppmodinga kjem vist til å angre det. Medan dykkar mål kan seia alt som deira, kan ikkje deira seia alt som dykkar! Så vert dette deira problem då, ikkje dykkar!

Om du omset denne posten over til engelsk får du eit anna problem. Om du går på skulen kan du skrive dette ut som oppgåve slik at de kan lese ho ut i klassen, og så kan du sondere om de då forstår kvarandre.

Korleis svarar oppgåva di med oppfatninga dykkar, og svarar ho då med di?