Arkiv

CQD-Kalender

desember 2013
S M T O T F S
« sep   jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Kategori

Månadsarkiv: desember 2013

Juble mi sjel – eit nytt gutekor i Noreg!

Gutekor

Harstad gutekor – eit splittande nytt gutekor i Noreg

Desse to åra har eg vore grepen av depresjon – ikkje klinisk – men det som kjem frå ein viss resignasjon at «det berre er sånt til lands»…. at gutar ikkje syng i kor, og om dei gjer det så snakkar me eigentleg ikkje om «kor» sånn eg forstår omgrepet. Eg er oppvaksen i Storbritannia der det var stor tradisjon for dette. Legg merke til at eg bruka preteritumet! Om me ikkje skal rekna med dei «kora» som liknar dei aller fleste barnekora her til lands, anten dei kallar seg for «gospel» eller ikkje, så er det nesten inkje att av denne tradisjonen eg voks opp i.

Gutekoret

Ein klang eg har sakna sårt. Inntoget med gutekoret!

Det har gjort meg deprimert fordi eg røyner at kyrkjeleiinga heller ikkje vil ha gutekor…. i alle fall ikkje som eg forstår omgrepet: det der det ligg. Eg har ikkje lyst å seie så mykje om den stilen til dei fleste andre barnekora her i Noreg. Eg vert då berre skulda for å vere «aloof». Nei, eg har ikkje noko imot dei; det er berre ikkje den stilen eg brenner for. Saka er at, sånn eg diverre har oppfatta det i mange år, er den stilen eg likar og dei som vil fremme han medveten motarbeida. Ynskjer barnet ditt å syngje i barnegospel (slik alle kjenner det ordet over det store landet vårt) så vrimlar det av tilbod; ynskjer guten din å vere med på eit gutekor, er det noko anna. Det er cirka tjue gutekor i heile landet, om det er det.

Det har ikkje gjort det lettare for meg at mine eigne røynsler har styrka dette inntrykket. Eg veit om fleire gutekor, og fleire uheldige møte med kyrkjeleiingane (eg skal sjølvsagt ikkje nemne nokre konkrete eksemplar her), og ikkje minst om fleire gutekor som har vorte nedlagt. Eg presiserer «kor» som eg forstår omgrepet; det er tydeleg at mange forstår dette ordet annleis (og dimed ser dei ikkje problemet). Om nokon skulle skulde meg for å vere for kritisk til kyrkja Den norske har situasjonen vore like ille i England, om ikkje verre. Der veit eg nemleg om mange kor som har måtte takka seg, eller rettare sagt, har vorte tvinga til det.

Tenn Lys

Publikumet vart elleville då gutane hadde sunge «Tenn Lys»

Men det var så…. i dag vart sinnet mitt løft i fryd. Noreg har eit nytt gutekor! Ikkje berre det, men det er eit skipeleg kor som ligg an til å vere heilt topp. Desse gutane heldt julekonsert hjå oss i Lødingen Kyrkje.

Det er ikkje nokon kyrkjelyd som styrer dei; det er det private folk som gjer, og dei har og mektige forretningsfolk i ryggen. Eg trur dette må vere framtida om denne sjangeren i det heile teke skal overleve. I den engelske heimbyen min som har over 300,000 innbyggjarar var det ein gong gutekor nesten i kvar einaste kyrkjelyd – medan no i dag er det null (viss ein ikkje tek med dei «kor» som kallar seg «kor» sånn folk her i Noreg ser ut til å forstå det ordet).

med mannskoret

Gutane med Harstad Mannskor. Det er mannskoret som har støtta opprettinga av gutekoret.

Eg snakkar ikkje om kora i katedralane, men om tilbod til heilt vanlege gutar…. gutar til Ole og Kari Nordmann altso. Javisst finst det framleis Olavsgutar  og Sølvgutar, javisst finst det liknande i Storbritannia …. men eg saknar noko for kvardagsmenneska, og sønene deira. Då jubla sjela mi i kveld. Me har oss eit splittande nytt gutekor til lands. Lova vere Gud!

Merk kva eg seier. De kjem til å høyre mykje om dette nye koret. Det lover eg!

Ein perfekt storm i kyrkja

ironsisk side

Denne ironiske framstillinga har fått mange til å sjå raudt!

Eg vert stundom sint på meg sjølv når eg veit eg tidlegare har lese noko. Når eg så ynskjer å vise til dette hugsar eg ikkje kvar eg har lese det. Sånn er det med denne saka.

Eg har nemleg lese at nordmenn er dårleg på ironi. Lærarane på universiteta har klaga at studentane ikkje har tilstrekkeleg greie på han. Dette skal vere eit problem fordi det er mange tekstar dei dimed ikkje kan forstå. Det er nett dette eg ikkje hugsar kvar eg har lese.

Krev sida trekt tilbake

Biskopen i Hamar likar kyrkjerådet si side svært dårleg

No skulle eg gjerne ha vist til dette. Kyrkjerådet har komme i hardt ver for noko dei har offentleggjort på nettet. Dei ville setje ljos på einskilde ting i samfunnet vårt, og delvis fordi dei har brukt ironi (som mange ikkje forstår) har perfektjul.no utløyst ein storm protestar. Biskopen i Hamar krev att på til at dei trekk sida tilbake!

Visstnok er ironisk språk eit problem. Difor har eg ofte undrast meg over at «’Allo «Allo» og mange andre britiske TV-seriar er så populære til lands. Veit nordmenn flest at «’Allo «Allo» faktisk er ein parodi av den tidligare serien «The Secret Army»? Dette er ein såpass viktig samanheng at eg lurar kva vitsen er å sjå på desse TV-programma viss ein ikkje fyrst skjønnar dette, og det same gjelder bruken av ironi som gjennomskodar mesteparten av det engelske språket (og komedien).

Altso har kyrkjerådet teke eit kraftig oppgjer med den norske sjølvgodskapen, og den kommersielle jula som heilt har overskugga juleevangeliet. Medan dårleg forståing på ironien nok er del av problemet , trur eg at grunnen til denne stormen faktisk ligg i at bodskapen til kyrkjerådet har treft godt. Eg trur han ha treft for godt!

Biskop Solveig Fiske iretteset kyrkjerådet for at dei harselerer utsette grupperingar. Sanninga kan heller vere at kyrkjerådet har fortstyret den gode roen til Ola og Kari Nordmann. Dei ville nok helst feire jula utan å verte mint om slike forhold som kyrkjerådet no set ljos på i perfektjul.no – sjølvsagt gjennom ironi og overdriving?  Kan hende Ola og Kari ha då vorte arge – og biskopen med dei?

Uansett er det på plass å konstatere at perfektjul.no ikkje harselerer med nokon; snarare tvert imot. Det er opplagt (for alle som forstår at sida ikkje kan tydast bokstaveleg) at bodskapen er stikk det motsetta av det som vert skrive. Sånn er det berre med ironi.

Eg vil tilføye som tidlegare engelskmann at eg er imponert med kyrkjerådet. Eg trudde nemleg ikkje nokon meistra denne kunnskapen her til lands. Perfektjul.no kunne ha vore skrive av ein engelskmann sjølv, det er så ironisk.

Imponert er eg derimot ikkje med biskop Solveig Fiske og hylekoret hennar, dei som krev sida trekt att. Dette kallar eg for uverdig. Diverre viser dei ikkje berre sine sanne fargar – men ei mindre enn hyggeleg side til det norske samfunnet som snakkar så høgt til andre om toleranse. Dette kallar eg for dobbelmoral.

Det er kanskje på plass at eg slutta dette innlegget nett med ein ironi. Det eg reagerer på er at det er så innmari galt å skrive ironisk for å fremje rettferdigheit – underforstått det sømmelege i kyrkja vår. MEN nokre av dei som vert støytt av sida til kyrkjerådet synest det heilt uproblematisk med ei sirkus i gudsteneste! Eg som likar denne sida gjer det fordi eg har sans for det heilage, ikkje fordi eg vil harselere nokon! Eg tvilar desse er i stand til å sjå kor ironisk dette er!