Arkiv

CQD-Kalender

juli 2020
S M T O T F S
« mai    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Kategori

hovudsaker

klikkar du dette får du CQD sine viktigaste saker

På by’n

Trondheim

Trondheim er ein vakker by – denne veka har eg vore der.

Så har eg vore i Trondheim. Eg var deltakar på Mikkelsmesskonferansen i Nidaros.

Turen byrja måndag, og eg reiste med kyrkjeverja vår. Han henta meg kvart over tolv. Då køyrde me til flyplassen. Vegvesenet heldt på å utbetre vegen slik me fekk køyra som engelskmenn – i nesten ein kilometer låg me på venstresida!

venstresida på vegen

Engelskkøyring i Noreg?

Eg var spent på mitt møte med Trondheim. Dette på grunn av minner frå dei forstå åra mine her til lands. Berre nokre veker etter eg hadde byrja som organist på Hitra reiste eg hit med konfirmantane. Det var gode minner.

Men eg reiste hit og då far min skulle vitja meg. Difor var eg førebudd å møtte vemod og.

Eg trong ikkje å venta til me var fram for å merke at eg no lever i ei heilt anna tid til den tida då far min var i Noreg. Eg såg det alt før me fekk sleppe inn på terminalen. Kor forargande det no er å ta fly! Eg hatar sikkerheita som gjer passasjerane om til sau og fe.

Konfirmantleiren 1991

Her var det eg kom med Hitra-konfirmantane i 1991. Det var tider, det!

Eg kom fyrst til Trondheim i 1991. Då hadde eg nett komme frå England for å  jobbe som organist. Berre ein månad etter eg starta der var eg med Hitra sine konfirmantar. Dei hadde leir i lokalet til KFUK-KFUM.

For ein merkeleg følelse å stå att her, og kjenne tida som har rent! Det fyrste eg hadde lege merke til i Trondheim den gongen var almane. Eg snakka då så mykje om desse at det måtte ha vore plagsamt for alle som måtte høyra på…. men så hadde eg berre nokre få månader før vore vitne til at over fem hundre desse trea vart drepne av almesjuke.

Trea

Store almar skuggar Nidarosdomen

Eg trur ikkje nordmenn skjønnar at almen er nærmast utrydda av denne sjukdommen, ikkje berre i England men i heile verda. Den gongen eg kom til Noreg las eg at almesjuken ikkje kunne spres lengre nord enn Sognefjord på grunn av klimaet, og eg vart glad å lese dette då eg såg desse staselege trea. Eg vart letta.

Nidarosdomen og alm

Nidarosdomen og ein alm (til høgre).

No var eg altso tilbake. Denne gongen var vemodet eg kjente då eg mintest far min – dei gongane han hadde vitja og dei gongane eg og han såg på byen før me reiste for å feire jula saman på Hitra – vorte forsterka av den mørke skya som i dag heng over almane.

Ikkje berre kan almesjuken komme lengre nord, men han har gjort det og er som ei farsott i nabolandet Sverige. Norske ekspertar trur det er lite som kan gjerast, så det kun er eit spørsmål om tid.

Eg kjem attende til Mikkelsmesskonferansen…. følg med!

DAB er her!

DAB Radio - retro

Dette er min nye DAB-radio – i retro stil!

Stortinget har vedteke at FM skal sløkkast. Lenge har me vore utan dekning i desse strekningane, men no har også Lødingen fått ein DAB-sendar! Signalet er svært bra.

Sist veke sette eg meg føre for at eg og skulle kjøpe ein DAB-radio. Då var eg ikkje klår over at det enno var mogleg å ta inn DAB-radioen her, men eg ville gjere meg førebudd til det alle no kallar for teknologiskiftet. Eg vil i alle høve sikra meg at eg ikkje sit med ein ubrukeleg radio om kort tid. Eg høyrer mykje på radioen no, samstundes at eg nesten ikkje ser på TV i det heile teke. Eg kunne eigentleg gjeve melding til NRK at eg ikkje har TV i bruk lenger…. men eg betalar sannsynlegvis lisens ved månadskifte slik at eg kan installere han om eg vil (TV-en min er framleis i lagring etter flyttinga).

«Når det gjelder kvaliteten, og forskjellene mellom NRK P1 og NRK P2 er det en enkel forklaring. NRK P2 benytter en høyere bitrate enn P1, og slik vil det være til det blir full overgang til DAB+»

www.nrk.no
Kommunikasjonsavdelingen
Publikumsservice

Likevel er det ei bakside til denne DAB-medaljen. Høyrer du på NRK P1 er lyden faktisk betre om du lyttar til FM! Dette har eg fått på svart og kvit etter eg sende ein e-post til NRK sin kommunikasjonsavdeling i Mo i Rana. Eg hadde merka at lyden var klarere på NRK P2 då den kanalen hadde samsending med NRK P1. Eg hadde attpåtil funne FM betre når eg samanlikna han med DAB. Så svarte dei slik eg har sitert over, at NRK P1 nyttar ein lågare bitrate….

NRK-sjefen Marius Lillelien erkjenner at overgangen til DAB ikkje går fort nok. Ein føresetnad for å sløkka FM-nettet er at 50% av lyttinga skal vere digitalt innan 2015. Eg har eit bodskap til han: det at eg får ringare kvalitet når eg høyrer på DAB enn eg gjer når eg nyttar gammal FM, ikkje er godt nok!

Noko ligg på lur i lundane

Noko skjer

Dette er IKKJE teleløysing. Bartre døyr i regionen vår. Sjølv dei som er i potta takkar for seg.

Det skjer noko med bartrea våre. Dei døyr.

Nokon meiner det har med teleløysinga å gjere. Me har fått meldingar frå andre landsdelar og om hekkar og store grantre som døyr. Andre seier det er sopp. Så er det nokon som synest det må vere salt som vinterstormane har blåst i land. Eg trur det er ingen som veit.

Desse forklåringane vantar noko. Trea døyr overalt. Dei døyr i skogen, aleine, og attpåtil i potta! Om folk har lagt merke til at trea døyr – og mange har ikkje det til tross for den store tredauden – trur dei fleste at teleløysinga er årsaka. Dette kan vel ikkje verte tilfellet her?

Det er noko like «vakkert» som det er døyeleg. Trea som døyr vert fyrst misfarga, og tek du no ein tur ser trea i naturen nesten prektige ut – og det ville dei har vore hadde me ikkje visst at dei også kjem til å døy.

I Lødingen har me ein skogsti. Han er ubøteleg øydelagd allereie. Eg vart veldig glad i han, men eg ser at trea kjem ikkje att. Eg har alt spreidd bileta av denne skogstien på dei sosiale media. Uansett årsaka vert dette landet heilt bart om desse trea no skal fjernast, og det bør dei. Det er vanskeleg å greie ut om kor stort omfanget av dette er.

hekk

Dei døyr i hagane….

Dei som har hekk kan vel planta på nytt. Ute i naturen er det ikkje fullt så enkelt. Heile karakteren vert forandra.

Det er for eksempel nokre vakre vann opp ved Kåringen. Her døyr trea også. Snart vert ei naturperle borte.

Då me veit at i Jotunheimen dei framleis ikkje kan spise sopp og rein pga radioaktiviteten som kom ifrå Tsjernobyl – sjølv om atomulykka skjedde tusenvis kilometerar frå Norge – kan eg ikkje anna enn lure om Fukushima i Japan kan omsider ha fått noko innverknad. Media har visst nok fortalt oss om at reaktorane no er stengde, men me som les dei alternative media veit at situasjonen er alt anna enn under kontroll.

Eg har laga eit fotogalleri av dei sjuke trea våre. Du kan sjå det her. Eg synest at alle forklåringar me har fått så langt er spekulasjonar, og myndigheitene burde no ha undersøkt kva som skjer her. Om dette skjer med trea våre, kva skjer med oss menneske?

Kåringen

Desse trea på Kåringen har også vorte misfarga… og døyr.

 

Betra radiodekning på vegen og i bygda

Lødingens frekvensar har kvikna opp til liv att

Eg byrjar å kjenna kor gammal eg er. Då eg var ung var FM-nettet som snart skal sløkkast, den siste tingen! Eg hugsar kor eg lo på dei som hardnakka heldt på mellombølgja  – og som i tillegg ville ha det til at ho var mykje betre enn FM! Då er det ein poetisk jus i at eg nyta meg av eit betra tilbod just på det som er gammalteknologien no i dag!

Eg tviler på at DAB-radioen, når han kjem, vert akkurat det same som dette veterannettet. Då vert det omtrent som det er med tog, at det er noko heilt spesielt med damptoga: uansett kor bra dei moderne togsetta må vere, vert det framleis ein magi åt dei gamle. Slik er det med vår kjære FM også!

Når du køyrer får du eit mentalt bilete av korleis din radio ser ut på eit kart. Vår eigen sendar på Lødingen tettstad kan for eksempel fyrst høyrast ved kommunegrensa mellom Harstad og Tjeldsund. Før dette kan du visstnok høyra det heilt fram til Tjeldsundbru, men det er fyrst her signalet byrjar og verte «brukandes». Slik vert det ikkje med det som kjem. Med DAB får du anten signal eller du ikkje får noko som helst!

Som eg har skrive før opplevde eg Radio Lødingen heilt ifrå 1994. Då var det ei anna tid, og då eg kom attende til Lødingen i desember 2011 rakk eg berre så vidt å ta farvel med han. Som eg og har skrive før saknar eg vår radio. Likevel då Radio Bø overtok frekvensane våre var dette betre enn ingenting.

I dag fekk eg vite at tilbodet er betre enn nokonsinne. Frekvensen som skal tene Vestbygd har dei gjort noko med.

Gamle Radio Lødingen hadde to frekvensar. Den eine var på 106,8 Mhz, og den andre på 105,2 Mhz. Den sistnemnde frekvensen var alltid – etter mi meining – problematisk. Han skulle dekkja området rundt Vestbygd, men eg synest signalet ofte var svakt. Sidan sendingane har starta på nytt frå Bø har eg ofte lytta til han medan eg har køyrt til og frå Vestbygd. Eg har røynt at signalet frå 105,2-sendaren vart attpåtil heilt borte på einskilde plassar.

Eg snakka med ein teknikkar på Radio Bø i dag. Dette var om noko anna, men han fortalde meg om betringar som dei nett var ferdige med på denne sendaren. Då eg er så nysgjerrig måtte eg sjølvsagt ta meg ein liten biltur ut til bygda. Eg var skeptisk, og venta at radioen skulle forsvinne på vegen dit akkurat der han pleier. MEN…. det er sant! Dei har sanneleg gjort noko med 105,2 Mhz folkens! No er det berre ein einaste plass radioen forsvinn, der han alltid har gjort like før ein kjem til tettstadet vårt (Kåringen) – og der kan ein ikkje ta inn 106,8 heller på grunn av fjellet.

Ellers kan ein no køyra heile vegen til Vestbygd utan at signalet dett ut. Det har aldri vore så bra som det er i dag. Då kan eg berre oppmoda bygdefolket å skru på lokalradioen. De vert ikkje skuffa!

Leirarar

Eg er oppgjeven! Nyleg las eg at kyrkja skal få tretten og ein halv millionar kroner til nettsider. Dette meiner eg er pengar som heller kunne ha vore brukt på andre ting.

Obs! Meiningar som er trykt opp i denne bloggen er mine eigne, og ikkje dei til kyrkjelyden eg jobbar i

Det vitnar og om uvitugskap om korleis Internettet virkar. Sjølv om mange kyrkjelyder betaler for dyre «løysningar» – eit ord som skurrar i øyra mine som «business speak» – er det fullt mogeleg å laga funksjonelle nettsider som inkje kostar. Me i Lødingen bruker WordPress-plattforma og etter mi meining er ho mykje betre enn nett dei «løysningane» som andre kyrkjelydar har valt.

No skal eg (som IT-ansvarleg) vedgå at me slit med å halde sida vår oppdatert. Uansett «løysninga» kyrkjelyden har, ligg jo ansvaret både på sokneborni og alle dei tilsette at dei faktisk bruker ho. Når dei av forskjellige årsaker ikkje gjer dette, og det ikkje er komme noko nytt til å leggje ut på sida…. ja, då hjelper det lite kor flott utsjånaden er!

Så spør eg korleis kjem dette til å verte noko betre no? Eller rettare sagt, kven er det som skal ha nytte av desse pengane som Staten løyver? Skal pengane brukast til å lønne nokon som jobbar med å samla inn stoff? Sjølvsagt ikkje det. Einaste føremon eg kan sjå me verkeleg skal få nytte av er at kyrkjelydane skal få eit Intranett. 

Som det er i dag – og eg bør vel presisere at eg berre skriv mine eigne meiningar – vert kyrkjelydane kynisk utnytta av dei som skal tene pengar. Enkelt og greit. At mange ikkje veit korleis dei skal laga nettsider, og ikkje minst at dei sjølv kan gjere det dei betaler andre for, tener desse kommersielle aktørane på.

Og kva kunne me ha brukt tretten millionar på? Det er det jo mange ting i ei kyrkje som vert prega av den offentlege fattigdomen, men no skal me vist få ei ny salmebok…. som mange kyrkjeverjer kjem til å få eit stort hovudpine av å skaffa!