Arkiv

CQD-Kalender

juli 2020
S M T O T F S
« mai    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Kategori

Kultur

Ein perfekt storm i kyrkja

ironsisk side

Denne ironiske framstillinga har fått mange til å sjå raudt!

Eg vert stundom sint på meg sjølv når eg veit eg tidlegare har lese noko. Når eg så ynskjer å vise til dette hugsar eg ikkje kvar eg har lese det. Sånn er det med denne saka.

Eg har nemleg lese at nordmenn er dårleg på ironi. Lærarane på universiteta har klaga at studentane ikkje har tilstrekkeleg greie på han. Dette skal vere eit problem fordi det er mange tekstar dei dimed ikkje kan forstå. Det er nett dette eg ikkje hugsar kvar eg har lese.

Krev sida trekt tilbake

Biskopen i Hamar likar kyrkjerådet si side svært dårleg

No skulle eg gjerne ha vist til dette. Kyrkjerådet har komme i hardt ver for noko dei har offentleggjort på nettet. Dei ville setje ljos på einskilde ting i samfunnet vårt, og delvis fordi dei har brukt ironi (som mange ikkje forstår) har perfektjul.no utløyst ein storm protestar. Biskopen i Hamar krev att på til at dei trekk sida tilbake!

Visstnok er ironisk språk eit problem. Difor har eg ofte undrast meg over at «’Allo «Allo» og mange andre britiske TV-seriar er så populære til lands. Veit nordmenn flest at «’Allo «Allo» faktisk er ein parodi av den tidligare serien «The Secret Army»? Dette er ein såpass viktig samanheng at eg lurar kva vitsen er å sjå på desse TV-programma viss ein ikkje fyrst skjønnar dette, og det same gjelder bruken av ironi som gjennomskodar mesteparten av det engelske språket (og komedien).

Altso har kyrkjerådet teke eit kraftig oppgjer med den norske sjølvgodskapen, og den kommersielle jula som heilt har overskugga juleevangeliet. Medan dårleg forståing på ironien nok er del av problemet , trur eg at grunnen til denne stormen faktisk ligg i at bodskapen til kyrkjerådet har treft godt. Eg trur han ha treft for godt!

Biskop Solveig Fiske iretteset kyrkjerådet for at dei harselerer utsette grupperingar. Sanninga kan heller vere at kyrkjerådet har fortstyret den gode roen til Ola og Kari Nordmann. Dei ville nok helst feire jula utan å verte mint om slike forhold som kyrkjerådet no set ljos på i perfektjul.no – sjølvsagt gjennom ironi og overdriving?  Kan hende Ola og Kari ha då vorte arge – og biskopen med dei?

Uansett er det på plass å konstatere at perfektjul.no ikkje harselerer med nokon; snarare tvert imot. Det er opplagt (for alle som forstår at sida ikkje kan tydast bokstaveleg) at bodskapen er stikk det motsetta av det som vert skrive. Sånn er det berre med ironi.

Eg vil tilføye som tidlegare engelskmann at eg er imponert med kyrkjerådet. Eg trudde nemleg ikkje nokon meistra denne kunnskapen her til lands. Perfektjul.no kunne ha vore skrive av ein engelskmann sjølv, det er så ironisk.

Imponert er eg derimot ikkje med biskop Solveig Fiske og hylekoret hennar, dei som krev sida trekt att. Dette kallar eg for uverdig. Diverre viser dei ikkje berre sine sanne fargar – men ei mindre enn hyggeleg side til det norske samfunnet som snakkar så høgt til andre om toleranse. Dette kallar eg for dobbelmoral.

Det er kanskje på plass at eg slutta dette innlegget nett med ein ironi. Det eg reagerer på er at det er så innmari galt å skrive ironisk for å fremje rettferdigheit – underforstått det sømmelege i kyrkja vår. MEN nokre av dei som vert støytt av sida til kyrkjerådet synest det heilt uproblematisk med ei sirkus i gudsteneste! Eg som likar denne sida gjer det fordi eg har sans for det heilage, ikkje fordi eg vil harselere nokon! Eg tvilar desse er i stand til å sjå kor ironisk dette er!

Enn så lenge

Enn så lenge

Kommunegrensa til Lødingen Kommune – enn så lenge

Uttrykket «enn så lenge» kjem ifrå svensk. Fleire kjelder hevder at det er feil å bruke på norsk. Blant desse er korrekturavdelingen.no og Per Egil Hegge i Aftenposten, som kallar det for «svorsk».

No skal ikkje eg komme her og fortelje dei som alt er innfødde i dette landet kva som er rett norsk! Det vert litt feil. Men eg trur at i dette høvet tek desse feil lell.

Dei har vel rett logisk sett. At «enn så lenge» kjem frå «än så länge» på svensk slik Per Egil Hegge skriv er opplagd. Difor etter språkreglane vert det betre å seie inntil vidare på godt norsk, slik korrekturavdelingen.no råder.

Problemet er berre at det er mange ting som vert feil reint logisk. Skuleregelen at ein ikkje skal starta ei setning med eit bindeord som «men» eller «og» har sjølve Riksmålsforbundet lempa på. På engelsk vert det eigentleg feil å si «it’s me», men alle gjer det, akkurat som me gjer på norsk. Men på norsk kan du likevel bruka det som strengt tatt er rett («det er eg») utan å risikere at dei du snakkar med får latterkrampar. Seier du «it is I» på engelsk kan du nettopp hamne i denne situasjonen.

Eg synest reglar er viktige, og ikkje vil kasta dei utan grunn. Men «enn så lenge» no er vorte norsk, med eiga tyding. Det vert ikkje det same å seie inntil vidare. Det er fordi me brukar dette uttrykket ikkje berre om forhold som er inntil vidare men (og her har uttrykket fått ei spesiell tyding på folkemunnen) inntil vidare og noko meir. Eg tillét meg å definera dette, sidan andre synest ikkje å ha gjort det før meg.

Me seier enn så lenge om forhold som kan eller skal ta slutt, spesielt når desse hittil har vore permanente og spesielt når ein ottast eller ventar at desse same forholda kan ende. Ofte når ein brukar enn så lenge inneber det også store konsekvensar for nokon når det som me seier er til enn så lenge faktisk sluttar. For eksempel, om eg gjer ei mellombels avtale med ein musikkelev om å komme til kyrkja fordi skulen ikkje har funne nokre rom til undervisninga kunne eg godt ha skrive denne avtala har me inntil vidare. Her legg eg ikkje meir i det. Men om dårleg økonomi trugar stillinga mi, kan eg seie det er eg som er musikklærar enn så lenge.

Det er denne tydinga me må forstå når nokon talar om Statskyrkje – enn så lenge. Og det er denne tydinga som eg brukar no eg har byrja å dokumenta kommunen vår fotografisk, altso det som er Lødingen Kommune enn så lenge. Og då folk faktisk brukar dette uttrykket på denne måten – og det har så ei tyding som ikkje er identisk med inntil vidare – så må me då seie at det er rett og fullt godt norsk.

Jon Blamire kjem!

Musikkkveld

To kantorar med mykje til felles. No samarbeider dei i Lødingen!

Samarbeider om musikk

Jon Blamire søkte mi gamle stilling i Lenvik då han jobba i South Carolina i USA! Likevel som eg stammar han opphavleg frå England. Sjølv synest eg at det var temmeleg stort å flytte til eit anna land ein gong. Så har han jo gjort dette to gongar!

Det skulle vise seg at me hadde mykje til felles. Me har begge to hatt Professor George Pratt som lærar då me var studentar.  Både Jon og eg mislikar skrifttypen Comic Sans. Me er også ivrige bloggskribentar (faktisk skuldar eg Jon ei veldig stor takk for at desse tvillingbloggane mine har vorte til, på akkurat denne måten dei har vorte til. Då eg slutta i jobben hans for å byrja i Lødingen ville eg satsa heilt på norsk. Då han så dukka opp med ein strålande bra blogg på engelsk fekk CQD plutseleg konkurranse, og den engelske tvillingbloggen min vart berga).

Me har halde jamleg kontakt med kvarandre. I fjor vitja eg han på Senja, og dette biletet vart teke då me åt på Senja Stua. No skal me samarbeida om to musikkveldar. Korkje han eller eg skal ta betalt for dette – unnateki for reisekostnadane våre. Me ynskjer at kyrkjelydane våre kan ta opp kollekt til det føremålet dei sjølv vil prioritere. Hjå oss i Lødingen skal me setje desse pengane inn til musikkarbeidet. Om det ikkje vert naudsynt i år med tilsyn på orgla våre skal soknerådet då kunne disponere dei til innkjøp av den nye salmeboka.

Jon har allereie hatt stor suksess på Finnsnes med «Være i Stillheten»Konseptet vert omtala på nettsida til Lenvik kyrkjelyd som ein «invitasjon og mogelegheit til å oppleve Guds fred gjennom musikk og song, saman med vakre bilete og ord». Det er med andre ord «meir enn ein konsert». Me freistar å gjere det same i Lødingen laurdag den 17. august. Då skal Jon og eg samarbeide om ein fantastisk musikkveld når me og tek i bruk det visuelle. Det vert altso meir enn konsert!

Så vonar me at du tek vegen til kyrkja om du er i Lødingen den dagen. Musikkvelden byrjar klokka 18:00. Inngangen er gratis, men som sagt tek me opp kollekt til musikkarbeidet vårt. Seinare skal eg attende til Finnsnes. Då skal me samarbeide om den andre musikkvelden. Datoen for denne kvelden har me ikkje fastsett enno.

denne posten er omsett over til engelsk. Bruk menyen over. Du finn omsetjinga under «hovudsaker».

I dag er det 200 år sidan Ivar Aasen vart fødd! CQD gratulerer!

DAB er her!

DAB Radio - retro

Dette er min nye DAB-radio – i retro stil!

Stortinget har vedteke at FM skal sløkkast. Lenge har me vore utan dekning i desse strekningane, men no har også Lødingen fått ein DAB-sendar! Signalet er svært bra.

Sist veke sette eg meg føre for at eg og skulle kjøpe ein DAB-radio. Då var eg ikkje klår over at det enno var mogleg å ta inn DAB-radioen her, men eg ville gjere meg førebudd til det alle no kallar for teknologiskiftet. Eg vil i alle høve sikra meg at eg ikkje sit med ein ubrukeleg radio om kort tid. Eg høyrer mykje på radioen no, samstundes at eg nesten ikkje ser på TV i det heile teke. Eg kunne eigentleg gjeve melding til NRK at eg ikkje har TV i bruk lenger…. men eg betalar sannsynlegvis lisens ved månadskifte slik at eg kan installere han om eg vil (TV-en min er framleis i lagring etter flyttinga).

«Når det gjelder kvaliteten, og forskjellene mellom NRK P1 og NRK P2 er det en enkel forklaring. NRK P2 benytter en høyere bitrate enn P1, og slik vil det være til det blir full overgang til DAB+»

www.nrk.no
Kommunikasjonsavdelingen
Publikumsservice

Likevel er det ei bakside til denne DAB-medaljen. Høyrer du på NRK P1 er lyden faktisk betre om du lyttar til FM! Dette har eg fått på svart og kvit etter eg sende ein e-post til NRK sin kommunikasjonsavdeling i Mo i Rana. Eg hadde merka at lyden var klarere på NRK P2 då den kanalen hadde samsending med NRK P1. Eg hadde attpåtil funne FM betre når eg samanlikna han med DAB. Så svarte dei slik eg har sitert over, at NRK P1 nyttar ein lågare bitrate….

NRK-sjefen Marius Lillelien erkjenner at overgangen til DAB ikkje går fort nok. Ein føresetnad for å sløkka FM-nettet er at 50% av lyttinga skal vere digitalt innan 2015. Eg har eit bodskap til han: det at eg får ringare kvalitet når eg høyrer på DAB enn eg gjer når eg nyttar gammal FM, ikkje er godt nok!

Leirarar

Eg er oppgjeven! Nyleg las eg at kyrkja skal få tretten og ein halv millionar kroner til nettsider. Dette meiner eg er pengar som heller kunne ha vore brukt på andre ting.

Obs! Meiningar som er trykt opp i denne bloggen er mine eigne, og ikkje dei til kyrkjelyden eg jobbar i

Det vitnar og om uvitugskap om korleis Internettet virkar. Sjølv om mange kyrkjelyder betaler for dyre «løysningar» – eit ord som skurrar i øyra mine som «business speak» – er det fullt mogeleg å laga funksjonelle nettsider som inkje kostar. Me i Lødingen bruker WordPress-plattforma og etter mi meining er ho mykje betre enn nett dei «løysningane» som andre kyrkjelydar har valt.

No skal eg (som IT-ansvarleg) vedgå at me slit med å halde sida vår oppdatert. Uansett «løysninga» kyrkjelyden har, ligg jo ansvaret både på sokneborni og alle dei tilsette at dei faktisk bruker ho. Når dei av forskjellige årsaker ikkje gjer dette, og det ikkje er komme noko nytt til å leggje ut på sida…. ja, då hjelper det lite kor flott utsjånaden er!

Så spør eg korleis kjem dette til å verte noko betre no? Eller rettare sagt, kven er det som skal ha nytte av desse pengane som Staten løyver? Skal pengane brukast til å lønne nokon som jobbar med å samla inn stoff? Sjølvsagt ikkje det. Einaste føremon eg kan sjå me verkeleg skal få nytte av er at kyrkjelydane skal få eit Intranett. 

Som det er i dag – og eg bør vel presisere at eg berre skriv mine eigne meiningar – vert kyrkjelydane kynisk utnytta av dei som skal tene pengar. Enkelt og greit. At mange ikkje veit korleis dei skal laga nettsider, og ikkje minst at dei sjølv kan gjere det dei betaler andre for, tener desse kommersielle aktørane på.

Og kva kunne me ha brukt tretten millionar på? Det er det jo mange ting i ei kyrkje som vert prega av den offentlege fattigdomen, men no skal me vist få ei ny salmebok…. som mange kyrkjeverjer kjem til å få eit stort hovudpine av å skaffa!