Arkiv

CQD-Kalender

juli 2020
S M T O T F S
« mai    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Kategori

Lødingen

Jon Blamire kjem!

Musikkkveld

To kantorar med mykje til felles. No samarbeider dei i Lødingen!

Samarbeider om musikk

Jon Blamire søkte mi gamle stilling i Lenvik då han jobba i South Carolina i USA! Likevel som eg stammar han opphavleg frå England. Sjølv synest eg at det var temmeleg stort å flytte til eit anna land ein gong. Så har han jo gjort dette to gongar!

Det skulle vise seg at me hadde mykje til felles. Me har begge to hatt Professor George Pratt som lærar då me var studentar.  Både Jon og eg mislikar skrifttypen Comic Sans. Me er også ivrige bloggskribentar (faktisk skuldar eg Jon ei veldig stor takk for at desse tvillingbloggane mine har vorte til, på akkurat denne måten dei har vorte til. Då eg slutta i jobben hans for å byrja i Lødingen ville eg satsa heilt på norsk. Då han så dukka opp med ein strålande bra blogg på engelsk fekk CQD plutseleg konkurranse, og den engelske tvillingbloggen min vart berga).

Me har halde jamleg kontakt med kvarandre. I fjor vitja eg han på Senja, og dette biletet vart teke då me åt på Senja Stua. No skal me samarbeida om to musikkveldar. Korkje han eller eg skal ta betalt for dette – unnateki for reisekostnadane våre. Me ynskjer at kyrkjelydane våre kan ta opp kollekt til det føremålet dei sjølv vil prioritere. Hjå oss i Lødingen skal me setje desse pengane inn til musikkarbeidet. Om det ikkje vert naudsynt i år med tilsyn på orgla våre skal soknerådet då kunne disponere dei til innkjøp av den nye salmeboka.

Jon har allereie hatt stor suksess på Finnsnes med «Være i Stillheten»Konseptet vert omtala på nettsida til Lenvik kyrkjelyd som ein «invitasjon og mogelegheit til å oppleve Guds fred gjennom musikk og song, saman med vakre bilete og ord». Det er med andre ord «meir enn ein konsert». Me freistar å gjere det same i Lødingen laurdag den 17. august. Då skal Jon og eg samarbeide om ein fantastisk musikkveld når me og tek i bruk det visuelle. Det vert altso meir enn konsert!

Så vonar me at du tek vegen til kyrkja om du er i Lødingen den dagen. Musikkvelden byrjar klokka 18:00. Inngangen er gratis, men som sagt tek me opp kollekt til musikkarbeidet vårt. Seinare skal eg attende til Finnsnes. Då skal me samarbeide om den andre musikkvelden. Datoen for denne kvelden har me ikkje fastsett enno.

denne posten er omsett over til engelsk. Bruk menyen over. Du finn omsetjinga under «hovudsaker».

I dag er det 200 år sidan Ivar Aasen vart fødd! CQD gratulerer!

DAB er her!

DAB Radio - retro

Dette er min nye DAB-radio – i retro stil!

Stortinget har vedteke at FM skal sløkkast. Lenge har me vore utan dekning i desse strekningane, men no har også Lødingen fått ein DAB-sendar! Signalet er svært bra.

Sist veke sette eg meg føre for at eg og skulle kjøpe ein DAB-radio. Då var eg ikkje klår over at det enno var mogleg å ta inn DAB-radioen her, men eg ville gjere meg førebudd til det alle no kallar for teknologiskiftet. Eg vil i alle høve sikra meg at eg ikkje sit med ein ubrukeleg radio om kort tid. Eg høyrer mykje på radioen no, samstundes at eg nesten ikkje ser på TV i det heile teke. Eg kunne eigentleg gjeve melding til NRK at eg ikkje har TV i bruk lenger…. men eg betalar sannsynlegvis lisens ved månadskifte slik at eg kan installere han om eg vil (TV-en min er framleis i lagring etter flyttinga).

«Når det gjelder kvaliteten, og forskjellene mellom NRK P1 og NRK P2 er det en enkel forklaring. NRK P2 benytter en høyere bitrate enn P1, og slik vil det være til det blir full overgang til DAB+»

www.nrk.no
Kommunikasjonsavdelingen
Publikumsservice

Likevel er det ei bakside til denne DAB-medaljen. Høyrer du på NRK P1 er lyden faktisk betre om du lyttar til FM! Dette har eg fått på svart og kvit etter eg sende ein e-post til NRK sin kommunikasjonsavdeling i Mo i Rana. Eg hadde merka at lyden var klarere på NRK P2 då den kanalen hadde samsending med NRK P1. Eg hadde attpåtil funne FM betre når eg samanlikna han med DAB. Så svarte dei slik eg har sitert over, at NRK P1 nyttar ein lågare bitrate….

NRK-sjefen Marius Lillelien erkjenner at overgangen til DAB ikkje går fort nok. Ein føresetnad for å sløkka FM-nettet er at 50% av lyttinga skal vere digitalt innan 2015. Eg har eit bodskap til han: det at eg får ringare kvalitet når eg høyrer på DAB enn eg gjer når eg nyttar gammal FM, ikkje er godt nok!

Noko ligg på lur i lundane

Noko skjer

Dette er IKKJE teleløysing. Bartre døyr i regionen vår. Sjølv dei som er i potta takkar for seg.

Det skjer noko med bartrea våre. Dei døyr.

Nokon meiner det har med teleløysinga å gjere. Me har fått meldingar frå andre landsdelar og om hekkar og store grantre som døyr. Andre seier det er sopp. Så er det nokon som synest det må vere salt som vinterstormane har blåst i land. Eg trur det er ingen som veit.

Desse forklåringane vantar noko. Trea døyr overalt. Dei døyr i skogen, aleine, og attpåtil i potta! Om folk har lagt merke til at trea døyr – og mange har ikkje det til tross for den store tredauden – trur dei fleste at teleløysinga er årsaka. Dette kan vel ikkje verte tilfellet her?

Det er noko like «vakkert» som det er døyeleg. Trea som døyr vert fyrst misfarga, og tek du no ein tur ser trea i naturen nesten prektige ut – og det ville dei har vore hadde me ikkje visst at dei også kjem til å døy.

I Lødingen har me ein skogsti. Han er ubøteleg øydelagd allereie. Eg vart veldig glad i han, men eg ser at trea kjem ikkje att. Eg har alt spreidd bileta av denne skogstien på dei sosiale media. Uansett årsaka vert dette landet heilt bart om desse trea no skal fjernast, og det bør dei. Det er vanskeleg å greie ut om kor stort omfanget av dette er.

hekk

Dei døyr i hagane….

Dei som har hekk kan vel planta på nytt. Ute i naturen er det ikkje fullt så enkelt. Heile karakteren vert forandra.

Det er for eksempel nokre vakre vann opp ved Kåringen. Her døyr trea også. Snart vert ei naturperle borte.

Då me veit at i Jotunheimen dei framleis ikkje kan spise sopp og rein pga radioaktiviteten som kom ifrå Tsjernobyl – sjølv om atomulykka skjedde tusenvis kilometerar frå Norge – kan eg ikkje anna enn lure om Fukushima i Japan kan omsider ha fått noko innverknad. Media har visst nok fortalt oss om at reaktorane no er stengde, men me som les dei alternative media veit at situasjonen er alt anna enn under kontroll.

Eg har laga eit fotogalleri av dei sjuke trea våre. Du kan sjå det her. Eg synest at alle forklåringar me har fått så langt er spekulasjonar, og myndigheitene burde no ha undersøkt kva som skjer her. Om dette skjer med trea våre, kva skjer med oss menneske?

Kåringen

Desse trea på Kåringen har også vorte misfarga… og døyr.

 

Betra radiodekning på vegen og i bygda

Lødingens frekvensar har kvikna opp til liv att

Eg byrjar å kjenna kor gammal eg er. Då eg var ung var FM-nettet som snart skal sløkkast, den siste tingen! Eg hugsar kor eg lo på dei som hardnakka heldt på mellombølgja  – og som i tillegg ville ha det til at ho var mykje betre enn FM! Då er det ein poetisk jus i at eg nyta meg av eit betra tilbod just på det som er gammalteknologien no i dag!

Eg tviler på at DAB-radioen, når han kjem, vert akkurat det same som dette veterannettet. Då vert det omtrent som det er med tog, at det er noko heilt spesielt med damptoga: uansett kor bra dei moderne togsetta må vere, vert det framleis ein magi åt dei gamle. Slik er det med vår kjære FM også!

Når du køyrer får du eit mentalt bilete av korleis din radio ser ut på eit kart. Vår eigen sendar på Lødingen tettstad kan for eksempel fyrst høyrast ved kommunegrensa mellom Harstad og Tjeldsund. Før dette kan du visstnok høyra det heilt fram til Tjeldsundbru, men det er fyrst her signalet byrjar og verte «brukandes». Slik vert det ikkje med det som kjem. Med DAB får du anten signal eller du ikkje får noko som helst!

Som eg har skrive før opplevde eg Radio Lødingen heilt ifrå 1994. Då var det ei anna tid, og då eg kom attende til Lødingen i desember 2011 rakk eg berre så vidt å ta farvel med han. Som eg og har skrive før saknar eg vår radio. Likevel då Radio Bø overtok frekvensane våre var dette betre enn ingenting.

I dag fekk eg vite at tilbodet er betre enn nokonsinne. Frekvensen som skal tene Vestbygd har dei gjort noko med.

Gamle Radio Lødingen hadde to frekvensar. Den eine var på 106,8 Mhz, og den andre på 105,2 Mhz. Den sistnemnde frekvensen var alltid – etter mi meining – problematisk. Han skulle dekkja området rundt Vestbygd, men eg synest signalet ofte var svakt. Sidan sendingane har starta på nytt frå Bø har eg ofte lytta til han medan eg har køyrt til og frå Vestbygd. Eg har røynt at signalet frå 105,2-sendaren vart attpåtil heilt borte på einskilde plassar.

Eg snakka med ein teknikkar på Radio Bø i dag. Dette var om noko anna, men han fortalde meg om betringar som dei nett var ferdige med på denne sendaren. Då eg er så nysgjerrig måtte eg sjølvsagt ta meg ein liten biltur ut til bygda. Eg var skeptisk, og venta at radioen skulle forsvinne på vegen dit akkurat der han pleier. MEN…. det er sant! Dei har sanneleg gjort noko med 105,2 Mhz folkens! No er det berre ein einaste plass radioen forsvinn, der han alltid har gjort like før ein kjem til tettstadet vårt (Kåringen) – og der kan ein ikkje ta inn 106,8 heller på grunn av fjellet.

Ellers kan ein no køyra heile vegen til Vestbygd utan at signalet dett ut. Det har aldri vore så bra som det er i dag. Då kan eg berre oppmoda bygdefolket å skru på lokalradioen. De vert ikkje skuffa!

Fotoklubben er tilbake!

I fjor skreiv eg at eg sakna fotoklubben. Tidligare var det fotoklubb. Eg var tilsett i kyrkja her frå 1994 til 1998, og då var det mykje anna og som me ikkje har i dag. No er fotoklubben i det minste tilbake.

Lenvik Kirke

Lenvik Kyrkje – interessa mi i svartkvit vart fengt av dette biletet teke i 2011.

Til dømmast påmeldingane vert han også populær. Eg har sjølvsagt meldt meg inn, og me skal ha fyrste møte denne måndagen. Eg er spesielt interessert i svartkvit – ei interesse som stammar frå dette biletet av Lenvik Kyrkje. Det vart teke i 2011, like før eg slutta der. Biletet fascinerte meg fordi det ser slett ikkje så spesielt ut som fargebilete.

Denne kyrkja ligg i Bjorelvnes i Lenvik Kommune. Ikkje berre vart den kvite kyrkja svært dramatiske mot den mørke himmelen, men djupna vert større på grunn av trea – som også dannar et lekkert mønster i heilskapen.

Eg gleder meg til fotoklubben måndag som kjem!