Arkiv

CQD-Kalender

juli 2020
S M T O T F S
« mai    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Kategori

DAB-fiaskoen

Eg byrjar å irritere meg over folka i radio.no. Like eins kjenner eg harm kvar gong eg høyrer løgnaktige påstandar om DAB- teknologien. Akkurat som folk gjorde med CD-en, då han kom ut, overdriv dei kor bra DAB-en er i dag. Sanningi er at DAB-en er langt ifrå så bra som dei vil ha det til.

DAB

Vestbygd.com kunne fortelje oss kor bra DAB-en skulle vere….

Grunnen til at eg er sinna på dei er at me er i ferd med å bytte ut ein teknologi med ein annen som ikkje er fullgod som den teknologien som skal bytast ut! Me skal altso bruke store pengar for å gå over til denne nye teknologien. Ikkje berre heime, men også i bilen må me investere i det nye utstyret. Så viser det seg at kvaliteten på FM-lyden er betre enn lyden på DAB-en, sjølv når mottakarforholda er ideelle og sjølv når FM- og DAB- signalet kjem ifrå den same masta – og kan såleis samanliknast!

Me kan lese at forskjellen mellom DAB-en og FM er at kvaliteten er så mykje betre, og at det ikkje er noka skuring på DAB slik det er med dårleg FM. Dette er tull! Det er verre enn tull fordi forvrenginga på DAB-en klårt er mykje verre enn noka skuring på FM. Jo dårlege signalet på FM, jo større bakgrunnsstøyen, men sjølve lyden som ein høyrer på vert lite påverka. Med DAB-en er det sjølve lyden du høyrer på som vert forvrengd. Likevel les me propagandaen overalt som fortel oss at det ikkje er skuring på DAB.

– Radiodekningen langs veiene vil bli mye bedre når de nasjonale DAB-nettene står ferdig, og lyden vil ikke ha sus og skurr som man opplever med dagens FM-signaler. – NAF

Denne propagandaen kan ein finne overalt. Som du kan sjå over Norges automobilforbund gjentek det også. Det er direkte misvisande, og forbrukarrådet burde sjå på dette. Ut ifrå denne falske påstanden vert bilistane oppfordra til å gå over til denne nye teknologien. Det er ein påstand som er falsk sjølv om Digitalradio Norge skulle lukkast i å betre dei elendige mottakarforholda langs vegane i dag. Det er falskt fordi når signalet vert svakt, vert lyden ein høyrer på forvrengd før DAB-en heilt kuttar ut. Og som sagt er det mykje verre å høyre lyden som vert forvrengd, enn å høyre skuring i bakgrunnen.

Når det gjeld forholda langs vegane er det langt å gå før ein kan skifte ut FM. Eg vil gå så langt å seie at DAB-en i dag er ubrukeleg. Det er i alle høve annleis til det me trudde me kunne glede oss til. I Vestbygd.com kunne me lese at det vil verte god dekning allereie frå hausten i fjor. Det skulle liksom vere ei julegåve.

Julegåve du liksom! Køyrer ein ifrå Lødingen- tettstadet er signalet borte allereie du er kommen til Kåringen. Radioen får ikkje noko signal att før ein kjem til Sneisa, og då er det berre nokolunde bra. Kvar busk eller tre som skuggar for signalet gjev skuring i lyd, og dette får du tole heilt til du kjem til Rinbø. Fleire plassar dett det heilt ut. Mellom Rinbø og Ytterstad kjem det og går, og så er det borte litt før du kjem til Vågehamn og du att får nokolunde gode mottakarforhold.

Heime har eg hatt eit godt DAB- signal. Men ikkje alle kanalar har vore sendt frå sendaren her på tettstadet. Og så har dei no endra kanalvalet. Eg får visstnok NRK Nyheiter som eg ikkje fekk før, men så har dette vore ved påkostnaden av at eg har mist NRK Klassisk. Eg likar det aldeles ikkje at me plutseleg kan finne at kanalar me har byrja å lytte til forsvinn, og at ein plutseleg kan få ein annen kanal istaden for.

Nei, dette er for dårleg. DAB-en er med rette kalla av sine kritikarar for ein fiasko. Det er berre at det er gått prestisje i dette at dei ikkje erkjenner det.

Attende til Finnsnes i Propria

Propria

Propria – noko eg definerer som klebunadar som ikkje er, men som liknar uniform når dei brukast saman

August i fjor kom Jon Blamire til Lødingen. Me heldt konsert til inntekt for kyrkjelyden vår.

Som Jon no seier på sin blogg var dette starten på eit samarbeid. No skal eg attende til Finnsnes. Han omtaler det svartkvite i Yorkshire Viking (og sjølvsagt denne systerbloggen CQD). Sjølvsagt er dette berre ein halvsanning: bloggane mine reserverer seg retten til å bruke farger, men sjølv når eg held meg til den vanlege utsjånaden er ikkje dette strengt talt svartkvit. Fargene som brukast kjem ifrå den gamle skuleuniforma mi. Eg kan og bruke grønt!

Heilt ifrå den fyste tida mi til lands har eg hatt vane for å bruke skuleslipset mitt til spesielle omstende. Eg gjorde det i august til konserten vår. Så har eg tradisjon for å ta det i bruk på julaftan. Eg kjem truleg til å gjere det når eg speler på Finnsnes. Men eg har ei anna mogeligheit…

Skuleslipset er i svært bra tilstand, og det ynskjer eg sjølvsagt å halde fram med å ha. Då eg gjekk på den tidlegare Polytekniske skulen i Huddersfield brukte eg noko eg kalla for propria. Dette vil seie klesplagg som i og av seg sjølv ikkje er uniform – men som liknar ho under vise samanhenger om dei vert brukt saman med kvarandre.

No har eg skaffa meg tre slips med grønt, kvit og svart som liknar skuleslipset. Om eg brukar eit av desse slipsa med kvit skorte, og svart bukser er den resulterande bunaden det eg definerer som propria. Ein kan også sjå propria i fargene til bloggane mine.

 

 

 

Diakon i Lødingen

Diakon

Per Olofsson er tilsett som diakon i soknet vårt

I dag startar eit nytt kapitel for Lødingen sokn. Me har tilsett diakon!

Han heiter Per Olofsson, og kjem ifrå Sverige. Han har nemleg køyrt heilt ifrå Örebro. Han kom fram til lille Lødingen berre i går, og han skal byrje i morgon. Den nye diakonen vår bur faktisk i same huset som eg. Han leiger sjølve huset medan eg bur i kjellarleilegheita. Difor har eg foreslege me døype huset vårt til «Church House»!

Diakoni er utruleg viktig. Eg skuldar mykje til kyrkjelyden i Indre Arna for eksempel. Då eg vart sjuk i 2003 vart eg oppsøkt heime av besøkstenesta deira – noko som er diakoni sett ut i praksis. Det var heilt avgjørande for meg at eg ikkje vart deprimert då eg var sjukmeldt.

Me ynskjer Per Olofsson til lukke i sitt arbeid som diakon i Lødingen!

 

Eit relikt i gåva!

An English Translation of this post is available for members of Yorkshire Viking Norway.
relikt

Denne pennen vart laga frå byggjevyrket til skulen min.

I dag vart eg verkeleg overraska. På ein god måte! Ei pakke venta på meg i posten.

Overraskinga mi vart ikkje mindre då eg opna ho. Eg hadde fått eit relikt! Ein venn eg korresponderer med i England, som gjekk på skulen som eg gjekk på – denne skulen eg jo har skrive så mykje om i desse bloggane mine – hadde sendt meg denne pennen i gåva. Han er laga av sjølvaste byggjevyrket som vart redda då skulen vart lagt i grus.

Det er vanskeleg å beskrive korleis eg følte meg då eg heldt treverket som ein gong huste klassene våre – dei same klassene som ein gong huste meg! Her kjem språket og ord for kort.

Men engelsk er i alle høve fattigare enn norsk om eg faktisk ville freiste å setje ord på dette. Ja, det var ikkje så lenge sidan eg diskuterte det norske ordet «vemod» i eit forum på fjesboka. Utruleg nok var dette forumet for tidligare elever av denne same skulen. Det er nettopp det ordet «vemodig» som eg ville ha brukt for mine kjensler i dag, sjølv om dette ikkje så veldig godt kan omsetjast over til engelsk. Då me diskuterte dette på forumet meinte Ken Cooke, som har ei formidable innsikt om Noreg, at ordet «vemod» og «vemodig» vart best omsett til «melancholy» på engelsk. Medan dette strengt talt er riktig, passar det likevel ikkje for kjenslene eg følte på kroppen i dag.

Eg følte ærekjensle og sorg samtidig. På norsk var eg vemodig, men eg var og noko meir. Det er rett og slett umogleg å beskrive dette. Denne kjensla var like sterk som ho og var merkeleg. Det gjer noko med meg bare eg ser på denne pennen, som er eit regelrett relikt frå skuledagane mine.

Eg kjem nok ikkje til å ta pennen min på jobben. Han kjem til å vere der eg bur for at han ikkje kjem bort…. mine pennar på arbeidsplassen har nemleg ein vane for det! Eg har allereie takka vennen min ved e-post, men eg skal sjølvsagt no sende ho att eit ordentleg takkebrev i posten.

Dette var verkeleg ei stor overrasking. Eg lyser fred over Adwick ungdomsskule sitt minne.

GODT NYTTÅR

Kongens tale